shipping

Bestellingen worden verzonden binnen een termijn van 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling en na ontvangst van de betaling.  Indien dit niet mogelijk is (voorbeeld bij niet voldoende voorraad) wordt de klant binnen de 48 werkuren via e-mail verwittigd.  Behoudens tegenbericht wordt de klant verondersteld in onderhavig geval akkoord te zijn met een levering binnen de 30 dagen.

We verzoeken de klant alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst te controleren op breuk en volledigheid.  De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn.  Mochten er onvolledigheden  of inpakfouten worden geconstateerd dienden deze binnen de 8 kalenderdagen na levering te worden gemeld.  Dit kan enkel per electronische post naar domus@domusplus.be. Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.

Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.