Contact

Domus Plus BVBA
Sint-Amandsstraat 87
8800 Roeselare
BE 0441.502.131

 

Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.  De datum van creditering van de bankrekening van Domus Plus Designgoodies geldt als datum van de betaling.  

Aanvaarding van de bestelling

Domus Plus Designgoodies is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Domus Plus Designgoodies bevestigd is en nadat met de uitvoering ervan werd gestart.  Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan Domus Plus Designgoodies via domus@domusplus.be.

1. In geval van klacht wegens niet-overeenstemmende levering, binnen de veertien (14) dagen na bestelling.

2. in geval van verborgen gebreken, veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek.  In de schriftelijke communicatie dient U de schade te omschrijven en aan te tonen aan de hand van een foto.

Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Ingeval de consument zich op de mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat  en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Domus Plus bvba, St Amandsstraat 87, 8800 Roeselare na schriftelijke of elektronische (email) verwittiging. In dit schrijven dient volgende te worden opgenomen:

Besteld (*) of Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :
Datum
(*) Weglaten wat niet van toepassing is

Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal Domus Plus Designgoodies binnen een termijn van 30 dagen na de acceptatie overgaan tot terugbetaling van de aankoopprijs.  De kosten van de initiële verzending blijven ten laste van de koper.  De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat dient te worden vermeld in de herroepingsaanvraag.

Overmacht

Domus Plus Designgoodies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van Domus Plus Designgoodies afspelen, inbegrepen daarin zijn : moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lockouts, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die Domus Plus Designgoodies en/of leveranciers van Domus Plus Designgoodies raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.  Het niet onmiddellijk optreden  tegen een tekortkoming van de koper, kan onder geen beding beschouwd worden als een verzaking van Domus Plus Designgoodies om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch bewijs.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Domus Plus Designgoodies respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de verwerking van uw bestelling

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Domus Plus Designgoodies, de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 

Designgoodies

St. Amandsstraat 87, 8800
8800 Roeselare

Tel. +32 (0)51 24 25 25

domus@domusplus.be